ปาล์มเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เป็นพืชที่มีตระกูลเก่าแก่มากๆ ตระกูลหนึ่งของโลก จากการขุดค้นซากโบราณได้พบปาล์มบางชนิด เช่น ปาล์มซาบาล (Sabal) มีอายุตั้งแต่เมื่อ 85 ล้านปีมาแล้ว ปัจจุบันก็ยังมีปาล์มซาลบาลให้เห็นกันอยู่

ี ปาล์มเป็นพืชตระกูลใหญ่มาก มีความหลากหลายต่างๆกันถึงกว่า 3,500 ชนิด (Species) แบ่งเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะใบ ดอก ผล ลำต้น ฯลฯ มากมายจนน่า...เวียนหัวทีเดียว

ในที่นี้เราจะขอกล่าวถึงปาล์มในแง่พฤษศาสตร์เพียงเล็กน้อยพอหอมปากหอมคอและเพื่อเป็นประโยชน์เวลาอ่านหนังสือต่างประเทศ หรือการซื้อขายที่เป็นสากลและถูกต้องแม่นยำเพราะเขาจะระบุชื่อวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ เราจะโดดข้ามเรื่องน่าเวียนหัวไป ดูปาล์มบางสกุลที่น่าสนใจกันเลยดีกว่า

การแบ่งกลุ่มปาล์มในที่นี้จะแบ่งหยาบๆจากลักษณ์ของใบปาล์ม ซึ่งแบ่งได้เป็น 3กลุ่มใหญ่ๆคือ

1. ปาล์มที่มีลักษณะใบเป็นแบบ ใบพัด หรือ รูปมือ หรือ อาจเรียกว่า ใบปาล์ม (Palmate Leaf หรือ Fan Palm Leaf)

สกุล
ตัวอย่าเช่น
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ
1
ตาลโตนด Borassus sp. ตาลโตนด Borasus flabellifer Palmyra Palm, Toddy Palm
2
Bismarckia Bismarckia sp. ตาลฟ้า Bismarckia nobilis Bismarck Palm
3
ลาน Corypha sp. ลาน กบินทร์ Corypha lecomtei -
ลานวัด Corypha umbraculifera Talipot
ลานพรุ, ลานใต้ Corypha utan Gebang
4
Brahea Brahea sp. บราเฮีย Brahea armata Mexican Blue Palm
5
ปาล์มจีน ค้อ Livistona sp. ปาล์มจีน ปาล์มเซี่ยงไฮ้ Livistona chinensis Chinese Fan Palm
ปาล์มยะวา Livistona rotundifolia Footstool Palm
ปาล์มลู่ลม ปาล์มริบบิ้น Livistona decipiens Ribbon Fan Palm
ค้อ Livistona speciosa -
6
หมากพระราหู Maxburretia sp. หมากพระราหู Maxburretia furtadoana -
7
จั๋ง Rhaphis sp. จั๋งลาว Rhaphis laosensis -
จั๋งใต้ Rhaphis siamemsis -
จั๋งปราจีน Rhaphis subtilis -
จั๋งจีน, จั๋งเชียงใหม่ Rhaphis humilis Slender Lady Palm
จั๋งญี่ปุ่น Rhaphis excelsa Lady Palm
8
ปาล์มพัด Pritchardia sp. ปาล์มพัด, ปาล์มมงกุฎ Pritchardia pacifica Fiji Fan Palm
9
ปาล์มจีบ กะพ้อ Licuala sp. ปาล์มจีบ Licuala grandis Vanuatu Fan Palm
เจ้าเมืองตรัง Licuala elegans Sumawong Palm
กะพ้อ Licuala spinosa -
กะพ้อสี่สิบ Licuala distans -
กะพ้อ อาจารย์ ปิฏฐะ Licuala pitta -
10
ชิงหลังขาว Kerriodoxa sp. เจ้าเมืองถลาง Kerriodoxa elegans White Elephant Palm
11
Chamaerops Chamaerops sp. ชาแมรอฟส์ Chamaerops huilis Chamaerop, European Fan Palm
12
ตาลแดง Latania sp. ตาลแดง Latania borbonica Red Latan
ตาลเหลือง,ตาลแสด Latania verschaffeltii Yellow Latan
ตาลน้ำเงิน Latania loddigesii Blue Latan
13
ตาลทะเล Lodoicea sp. มะพร้าวแฝด ตาลทะเล Lodoicea maldivica Double Coconut, Coco de mer
14
Washingtonia Washingtonia sp. เปปติโคต Washingtonia filifera Petticoat Palm, California Fan Palm
15
Coccothrinax Coccothrinax sp. เคราฤษี Coccothrinax crinata Old Man Palm
    สะดือเหลือง Coccothrinax argentata Florida Silver Palm
16
Nannorrhops Nannorrhops sp. นันนอร์รอฟ Nannorrhops ritchiana Mazari Palm
17
Sabal Sabal sp. ซาบาล, ปาล์มเมตโต Sabal Palmetto Palmetto Palm
18
ตาลกิ่ง Hyphanene sp. ตาลกิ่ง Hyphanene coriacea Doum Palm
19
Copernicia Copernicia sp. หงส์เหิร Copernicia baileyana Bailay, Yarley
ฮอสปิต้า หมีเทา Copernicia hospita Hospita Palm
อ้ายหมี Copernicia macroglossa Cuban Ptticoat Palm
ฉัตรโสภา Copernicia berteroana Dyare yarley
หมีฟ้า Copernicia fallaense Fallaense
แวกซ์อ้วน, หมีขาว Copernicia alba White Copernicia
แวกซ์ผอม Copernicia prunifera Carnaulba Wax Palm
20
เปาโรตีส Acoelorrhaphe sp. ปาล์มเปาโรตีส Acoelorrhaphe wrightii Paurotis Palm
21
ปาล์มเลื้อย Serenoa sp. ปาล์มเลื้อย Serenoa repens Saw Palmetto

2. ปาล์มที่มีลักษณะใบเป็นแบบใบขนนก (Feather Leaf)

  สกุล ตัวอย่างเช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ
1 หมากสง Areca sp. หมากสง Areca cathecu Betel Nut Palm
หมากหอม Areca triandra -
2 ตาว ชิด Arenga sp. ต้นชิด ตาว ฉก รังกับ Arenga pinnata Sugar Palm
เต่าร้างหนู Arenga caudata Dwarf Arenga
ศรีสยาม จักรเพชร Arenga hookeriana -
3 มะพร้าว Cocos sp. มะพร้าว Cocos nucifera Coconut, Coco Palm
4 Butia Butia sp. บูเทีย Butia capitata Butia, Jelly Palm, Wine Palm
5 หวาย Calamus sp. หวายสยาม Calamus siamensis -
6 สาคู Metroxylon sp. สาคู Metroxylon sagu Sago Palm
7 จาก Nypa sp. จาก Nypa fruticans Mangrove Palm
8 ระกำ สละ Salaca sp. ระกำ Salaca wallichiana -
9 เต่าร้าง Caryota sp. เต่าร้าง Caryota mitis Fishtail Palm
เต่าร้างยักษ์คีรีวง Caryota kiriwongenesis Giant Mountain Fishtail Palm
เต่าร้างดอยภูคา น่านเจ้า Caryota obtusa Giant Fishtail Palm
10 Carpentaria Carpentaria sp. ปาล์มน้ำพุ Carpentaria acuminata Carpentaria Palm
11 หมากเขียว Ptychosperma sp. หมากเขียว Ptychosperma macarthurii Mac Arthur Palm
12 หมากแดง Cyrtostachys sp. หมากแดง Cyrtostachys renda Lipstick Palm
13 หมากงาช้าง Pinanga sp. หมากงาช้าง หมากอาดัง Pinanga adangensis -
เจใบลาย Pinanga disticha Pinang Palm
ปาล์มหางปลา Pinanga simplicifrons -
14 หมากนวล Veitchia sp. หมากนวล หมากเยอรมัน Veitchia merrillii Manila Palm, Chrismas Palm
15 หมากนเรศวร Wallichia sp. หมากนเรศวร ปาล์มสองทาง Wallichia disticha Wallich Palm
16 ปาล์มขวด Roystonea sp. ปาล์มขวด Roystonea regia CubanRoyal Palm
17 Dictyosperma Dictyosperma sp. ปาล์มเจ้าหญิง Dictyosperma album Princess Palm
18 เป้ง อินทผลัม Phoenix sp. อินทผลัมใบเงิน โคราช Phoenix sylvestris Indian Wild Date Palm
อินทผลัม - กินผล Phoenix dyctylifera Date Palm
อินทผลัมไต้หวัน P. hanceana var.taiwanniana Taiwan Date Palm
ระย้าเขียว Phoenix rupicola Cliff Date Palm
สิบสองปันนา - ต้นเดี่ยว Phoenix roebelenii Dwarf Date Palm, Pigmy Date
สิบสองปันนา - กอ P. roebelenii 'Clumping' Clumping Dwarf Date
เป้งทะเล Phoenix paludosa Mangrove Date Palm
ตีนช้าง Phoenix canariensis Canary Island Date Palm
19 ขุนหมากรุก Pseudophoenix sp. ขุนหมากรุก Pseudophoenix vinifera Baccaneer Palm
20 ปาล์มแชมเปญ Hyophorbe sp. แชมเปญ Hyophorbe lagenicaulis Bottel palm
สามเหลี่ยมเหลือง Hyophorbe verschaffeltii Spindle Palm
21 คิงส์ปาล์ม Archontophoenix sp. คิงส์ปาล์ม Archontophoenix alexandrae King Palm, Alexander Palm
ปาล์มบังกะโล Archontophoenix cunninghamiana Bangalow Palm
22 ควีนส์ปาล์ม Syagrus sp. ควีนส์ปาล์ม Syagrus romanzoffiana Queen Palm
23 ฟอกซ์เทล Wodyetia sp. ฟอกซ์เทล หางหมาจิ้งจอก Wodyetia bifurcata Foxtail Palm
24 Dypsis Dypsis sp. ปาล์มสามทาง Dypsis decaryi Triangle Palm
ปาล์มคอแดง Dypsis leptocheilos Redneck Palm
หมากเหลือง Dypsis lutescens Bamboo Palm, Butterfly Palm
ปาล์มขนนก Dypsis madagascarriensis Lucuba Palm
25 Ravenea Ravenea sp ปาล์มหลิว Ravenea rivularis Aquatic Palm
26 ปาล์มน้ำมัน Elaeis sp. ปาล์มน้ำมัน Elaeis guineensis African Oil Palm

3. ปาล์มที่มีลักษณะใบเดี่ยว (Simple Leaf) มีลักษณะเป็นใบเดี่ยวๆ กว้างออกมา แบบ ใบกล้วย ใบบอ

  สกุล ตัวอย่างเช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ
1 Pelagodoxa Pelagodoxa sp. ปาล์มเฮนรี่ Pelagodoxa henryana Henry Palm
2 ปาล์มบังสูรย์ Johannesteijsmannia sp. บังสูรย์ J. altifrons Diamond Joey Palm
บังสูรย์หลังขาว J. magnifica Diamond Joey Palm
3 Chamaedorea Chamaedorea sp. ปาล์มไพริน Chamaedorea metalica Metalic Palm
4 Verschaffetia Verschaffetia sp. ปาล์มขาเขย่ง Verschaffetia spendida Stilt Palm

 

 
All right reserved, MillionPlam.com