ปาล์มเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เป็นพืชที่มีตระกูลเก่าแก่มากๆ ตระกูลหนึ่งของโลก จากการขุนค้นซากโบราณได้พบปาล์มบางชนิด เช่น ปาล์มซาบาล (Sabal) มีอายุตั้งแต่เมื่อ 85 ล้านปีมาแล้ว ปัจจุบันก็ยังมปาล์มซาลบาลให้เห็นกันอยู่..........อ่านต่อ
ลำพังปาล์มทั่วๆ ไปก็มีความหลากหลายและมีลักษณะเด่นๆ ประจำตัวของเขาอยู่มากมาย ชวนให้ศึกษาและให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้สะสมอยู่แล้ว แต่ยังมีปาล์มแปลกๆ ที่น่าสะสม ซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์หรือเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ ปาล์มแปลกๆ เหล่านี้พอจะจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ.......... อ่านต่อ
คำว่า " ปาล์ม " แต่ก่อนๆคนไทยจะไม่คุ้นเคยกับคำๆ นี้นัก เป็นภาษาต่างประเทศเพิ่งมารู้จักและใช้เรียกกันไม่กี่สิบปีนี้เองตั้งแต่มีการนำเข้า ต้นปาล์มสายพันธุ์ต่างประเทศเข้ามาปลูกในเมืองไทยที่รู้จักกันมากเป็นพิเศษคือ "ปาล์มน้ำมัน" ซึ่งปัจจุบันถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากของเมืองไทย.......... อ่านต่อ
ความจริงการใช้ปาล์มในการประดับจัดสวนในเมืองไทยมีการใช้มานานแล้ว แต่ปาล์มที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นปาล์มรุ่นเก่าๆ ที่มีการนำเข้ามาปลูกในเมืองไทยนานมาแล้ว เช่น หมากเหลือง หมากเขียว หมากนวล หมากแดง และใช้ประดับเป็นองค์ประกอบของสวนมากกว่า ให้เป็นตัวเด่นในสวน เช่น ปลูกบังรั้ว ปลูกเข้ามุมบ้าน เป็นต้น ปาล์มบางชนิดก็ปลูกประดับเฉพาะกิจ เช่น มาพร้าว จะจัดประดับ รีสอร์ทชายทะเลเพื่อให้ได้บรรยากาศ..........อ่านต่อ

 

All right reserved, Kotarapalm.com 2007