Thai | English

 

ต้นไม้ทุกชนิดยอ่มมีจุดเด่นและมีเสน่ห์ในตัวเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล เช่นไม้หอม ไม้ดอก เสน่ห์ก็อยู่ที่มีหลากหลายของกลิ่นและสีสันให้เลือกปลูก แต่ปัญหาคือปลูกยาก โรคและแมลงศัตรูเยอะ รูปทรงต้นไม้คล้ายๆ กันหมด จัดสวนแล้วดูรก ไม่สวยงาม ที่สำคัญถ้าไม่ได้ออกดอกก็ดูไม่มีเสน่ห์ ไม้ดอกส่วนใหญ่ก็ออกปีละครั้งเดียว เรียกว่ากว่าจะได้ชื่นชมก็หายอยากเสียก่อน หรืออย่างไม้ป่าก็มักเจอปัญหาตอดฤดูทิ้งใบ เก็บกวาดกันไม่หวาดไม่ไหว เป็นต้น ..........อ่านต่อ
การจัดสวนนั้น เรื่องพรสวรรค์และจิตนาการเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ผมมีเพื่อนอยู่ 2 คน คนหนึ่งไปเรียนการจัดสวนและ Landscape ถึงอเมริกา แต่จบแล้วก็ไม่เคยจัดสวนเลย อีกคนหนึ่งเรียนการจัดสวนและ Landscape เหมือนกัน ทำอาชีพรับจัดสวนด้วย แต่สวนของเขาจัดตามตำราเลย ดูแล้วจึงกลายเป็นสวนโหลๆ ที่เห็นได้ทั่วๆ ไป ขาดความโดดเด่นและเอกลักษณของตัวเอง.......... อ่านต่อ

 

All right reserved, Kotarapalm.com 2007