การจัดสวนนั้น เรื่องพรสวรรค์และจิตนาการเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ผมมีเพื่อนอยู่ 2 คน คนหนึ่งไปเรียนการจัดสวนและ Landscape ถึงอเมริกา แต่จบแล้วก็ไม่เคยจัดสวนเลย อีกคนหนึ่งเรียนการจัดสวนและ Landscape เหมือนกัน ทำอาชีพรับจัดสวนด้วย แต่สวนของเขาจัดตามตำราเลย ดูแล้วจึงกลายเป็นสวนโหลๆ ที่เห็นได้ทั่วๆ ไป ขาดความโดดเด่นและเอกลักษณของตัวเอง

ดังนั้น ตำราจึงเป็นเพียงเค้าโครงคร่าวๆ ให้เราฝึกคิดในช่วงแรกๆ แล้วใช้จิตนาการต่อยอดเอาเอง ที่สำคัญต้องทำให้เข้ากับสถานที่แต่ละแห่งซึ่งต้องการบรรยากาศและการจัดวางต้นไม้ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

การใช้ต้นปาล์มในการจัดสวนก็เช่นกัน จำเป็นต้องสร้างจิตนาการขึ้นมาสำหรับสถานที่นั้นๆ ให้ได้ และสามารถใช้ประโยชน์จริงตามต้องการ ในที่นี้จึงจะไม่ขอพูดในเชิงตำราการจัดสวน ซึ่งจะบั่นทอนจินตนาการของเราไปได้ ตำราเป็นสิ่งดี แต่บางครั้งทำให้เราถูกจำกัดให้คิดอยู่แต่ในกรอบ ผมจึงจะให้แค่ดูรูป แล้วก็ดรปเท่านี้แหละ

ที่นี้เรามาดูรูปสวนปาล์มต่าง ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งผมได้จัดให้ลูกค้าต่าง ๆ อีกส่วนหนึ่งเป็นสวนที่ผมได้พบเห็นและถ่ายรูปมาให้ชมกันในมุมกล้องต่าง ๆ และอีกส่วนหนึ่งเป็นรูปที่ค้นหามาจากในเว๊บซึ่งมัดถ่ายจากสถานที่จริงตามเมืองต่าง ๆทั่วโลก เห็นว่าสวยดีและคงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน

ดูแล้ว............ก็อย่าลืมเก็บเอาไปสร้างฝันให้กับตนเองนะครับ

All right reserved, MillionPlam.com